top of page

Våre prosjekter

 
 

Designdrevet innovasjons-prosjekt

I 2020 fikk Dypp tildelt midler fra DOGA for å identifisere markedsmulighetene for tarebasert matemballasje i Norge. I løpet av prosjektet har vi kommet i kontakt med flere engasjerte matprodusenter som har bidratt til å peke ut produkter vi skal satse på videre.

Innovasjons-prosjekt i næringslivet

I høst starter vi på et nytt prosjekt i samarbeid med Alginor. Vi har fått tildelt midler fra Forskningsrådet for å utvikle emballasjematerialer av tarekomponenter. Sammen med mange spennende matprodusenter og FoU-partnere skal vi utvikle og teste fremtidens emballasje.

bottom of page